Biznes

Świętochłowicki pakiet dla przedsiębiorców

Urząd Miejski w Świętochłowicach wraz z instytucjami przygotowali "pakiet dla przedsiębiorców", dzięki któremu w trudnych czasach epidemii koronawirusa dla świętochłowickich firm zostały opracowane specjalne procedury pomocowe.

Urząd Miejski w Świętochłowicach wraz z instytucjami przygotowali “pakiet dla przedsiębiorców”, dzięki któremu w trudnych czasach epidemii koronawirusa dla świętochłowickich firm zostały opracowane specjalne procedury pomocowe. 

Urząd Miejski w Świętochłowicach:

 • prolongata terminów płatności podatków od nieruchomości
 • stworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców w Referacie Rozwoju Gospodarczego (Katowicka 53, tel. 32 3491 941
 • współpraca z Radą Biznesu, RIG oraz KSSE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej (tel. 32 2454 021):

 • Abolicja czynszowa dla przedsiębiorców – wniosek o zwolnienie i zmniejszenie czynszu najmu lokali użytkowych będących w zasobach komunalnych Gminy. Zwolnienie obejmuje lokale, w których przedsiębiorcy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, i obowiązuje na okres zamknięcia lokalu. Z kolei obniżenie czynszu najmu lokali użytkowych może nastąpić do 50% obowiązującej stawki czynszu
  w stosunku do restauracji, które zajmują się przygotowaniem i podawaniem żywności na wynos i nie zaprzestały prowadzenia działalności – więcej informacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 • Tarcza antykryzysowa oferująca ochronę zatrudnienia i zmniejszenie obciążeń – więcej informacji

Śląski Pakiet dla Gospodarkiwięcej informacji

 • wsparcie pracodawców
 • pożyczki obrotowe i płynnościowe
 • wsparcie bezzwrotne
 • działania wspierające
 • wejścia kapitałowe

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach (tel. 32 3482 713)

 • niskoprocentowa pożyczka – więcej informacji
 • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych – więcej informacji
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne – więcej informacji

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (tel. 32 3494 610)

 • zwolnienie z opłat
 • odraczanie terminów