Miasto

Świętochłowice zmodernizowały miejskie oświetlenie

Miasto Świętochłowice zakończyło realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”. W toku prac miasto wymieniło w sumie 632 oprawy oświetleniowe uliczne, parkowe i tunelowe.

Świętochłowice zmodernizowały miejskie oświetlenie

W ramach realizacji II etapu prac zamontowane zostały nowe, LED’owe oprawy oświetleniowe w następujących lokalizacjach:

 • ul. Bytomska (od ul. Krasickiego do ul. Dworcowej),
 • ul. Katowicka (od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego),
 • ul. Ceramiczna,
 • aleja Parkowa (odcinek od ul. Bytomskiej do przystani),
 • chodnik RAWA (pomiędzy ul. Żołnierską i ul. Szpitalną),
 • ul. Chorzowska (skwer przy skrzyżowaniu ul. Chorzowska/Bieszczadzka),
 • ul. Chropaczowska,
 • ul. Czajora,
 • ul. Drzymały,
 • ul. Gołęszyców,
 • ul. Górna,
 • ul. Granitowa – tunel pod DTŚ,
 • ul. Harcerska – skwer „Planty bytomskie”,
 • ul. Hutnicza,
 • ul. Imieli (od ul. Moniuszki do ul. Przemysłowej),
 • ul. Jodłowa,
 • ul. Wojska Polskiego – dojazd do KM Policji,
 • ul. Korfantego – plac,
 • ul. Krauzego,
 • ul. Lazara,
 • ul. Lipińska,
 • osiedle Brzeziny – ciąg pieszy,
 • Park Chropaczowski,
 • Park im. Mieszkańców Heiloo,
 • ul. Piechaczka,
 • ul. Śląska – rondo Zgoda i dojazd do nr 87b,
 • ul. Tunelowa – tunel kolejowy oraz skwer przy Urzędzie Miejskim,
 • ul. Węglowa,
 • ul. Wiśniowa – od nr 33a do nr 33f,
 • ul. Wojska Polskiego (boisko i plac szkolny),
 • ul. Zielona,
 • ul. Zubrzyckiego (trakt pieszy).

Przypominamy, że w ramach realizacji I etapu prac miasto wymieniło także ponad 80 opraw zlokalizowanych na placach przy świętochłowickich kościołach.

Efektem przeprowadzonej modernizacji jest przede wszystkim:

 • poprawa stanu technicznego urządzeń oświetleniowych,
 • zmniejszenia energochłonności oświetlenia (obniżenie wysokości opłat z tytułu pobranej energii elektrycznej i świadczonych usług dystrybucyjnych) – szacowana oszczędność zużycia energii elektrycznej na ponad 70%,
 • ograniczenie kosztów utrzymania (eksploatacji) oświetlenia,
 • zmniejszenie emisji do środowiska CO2,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowania ciągów drogowych objętych projektem.

Koszt realizacji całości zadania to 922.261,10 zł , z czego 85% finansowane jest ze środków pomocowych Unii Europejskiej.