Miasto

Świętochłowice włączają się w Europejski Tydzień Autyzmu

Urząd Miejski w Świętochłowicach został podświetlony 1 grudnia na niebiesko w ramach akcji Europejski Tydzień Autyzmu.

Urząd Miejski w Świętochłowicach w niebieskich barwach

Autyzm to zaburzenie pojawiające się zaraz po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie. Charakteryzuje się takimi cechami jak problemy z interakcją społeczną, językiem, komunikacją niewerbalną i procesem uczenia się.

Czym jest Autyzm?

Autyzm to zaburzenie pojawiające się zaraz po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie. Charakteryzuje się takimi cechami jak problemy z interakcją społeczną, językiem, komunikacją niewerbalną i procesem uczenia się, powtarzające się wzorce zachowania, przywiązanie do zachowań rutynowych. Czasami zaburzeniu towarzyszą nadzwyczajne zdolności umysłowe

Czy są symptomy świadczące o tym, że dziecko może mieć Autyzm?

Tak, na przykład między innymi:

  1. Nie lubi przytulania, nie domaga się bliższego kontaktu.
  2. Nie gaworzy lub gaworzy bardzo mało.
  3. Nie wykonuje gestów komunikacyjnych (np. potakiwanie głową).
  4. Nie wodzi spojrzeniem za obiektem.
  5. Nie wykazuje reakcji na imię.
  6. Sprawia wrażenie dziecka niesłyszącego.
  7. Unika kontaktu wzrokowego.
  8. Nie bawi się w interakcyjne zabawy (a kuku, zabawa w chowanego).
  9. Nie naśladuje spontanicznie innych osób

U większości dzieci autystycznych występują nadwrażliwości lub niedowrażliwości na niektóre dźwięki i zapachy, ale także dotyk. Jest to widoczne np. w przypadku niechęci do ubierania określonych elementów odzieży, zatykaniu uszu przy głośniejszych dźwiękach, unikanie kąpieli, ograniczeń w przyjmowaniu określonych potraw.

Czy rodzice umieją rozpoznawać Autyzm?

Rodzice pierwsi zauważają symptomy zwiastujące autyzm.  Zdarza się coraz częściej, iż pomocy szukają rodzice bardzo małych dzieci, u których pierwsze objawy zostały zlekceważone przez lekarzy pediatrów. Informacje zdobywają przez samodzielne studiowanie literatury, przeglądanie stron internetowych. Jednak znaczna ich część przybiera postawę wypierającą i zazwyczaj upływa kilka miesięcy zanim podejmą pierwsze kroki w kierunku diagnozy.

Czy istnieje możliwość zahamowania rozwoju Autyzmu?

Im wcześniejsza diagnoza, tym większe szanse na otoczenie dziecka odpowiednią, specjalistyczną opieką. W związku z szerokim spektrum zaburzeń dzieci autystyczne potrzebują intensywnego wspomagania rozwoju. Celem terapii jest zminimalizowanie trudności w obszarach dotyczących relacji społecznych, komunikacji, jednak tym najważniejszym celem jest zwiększenie zdolności do samodzielnego życia.

Autyzm wczesnodziecięcy jest zaburzeniem, którego skala częstotliwości występowania stale rośnie. Mimo, iż badania naukowe nad jego specyfiką i przyczynami trwają od lat, wyniki nie są jednoznaczne. Dlatego priorytetową rzeczą jest jak najszybsze wykrycie pierwszych objawów i natychmiastowe podjęcie działań terapeutycznych, bo wtedy są one najbardziej skuteczne. Wczesna interwencja terapeutyczna daje szansę na poprawę funkcjonowania i wyrównanie deficytów rozwojowych. Znaczna część dzieci przejawiających zaburzenia ze spektrum autyzmu, objęta odpowiednią terapią we wczesnym okresie swojego życia, osiąga  tak duże postępy w porównaniu z dziećmi nią nie objętymi, iż rozpoczyna naukę w normalnych szkołach.