Miasto

Świętochłowice tysięczną gminą w programie „Czyste Powietrze”

Troska o czyste środowisko i czyste powietrze to jeden z filarów nowej rzeczywistości, nowego ładu. - podkreślił Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji w Świętochłowicach. Władze miasta podpisały dziś porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w ramach którego stały się tysięczną gminą przystępującą do programu „Czyste Powietrze”.

Na promocję programu “Czyste powietrze” do wszystkich gmin w sumie 100 mln zł. Z tych pieniędzy mają powstać m.in. punkty konsultacyjne dla mieszkańców. Podczas konferencji w Świętochłowicach premier Mateusz Morawiecki ocenił, że uruchomiony dwa lata temu program “Czyste powietrze” to rewolucja w polityce środowiskowej. Zwrócił uwagę, że docelowo ponad 100 mld zł ma być zainwestowane w termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne.

–  Już teraz 200 tys. gospodarstw domowych uczestniczy w programie Czyste powietrze. To pół miliona osób, które będą mogły korzystać z bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla środowiska ogrzewania – podkreślił Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki.

Dzięki przeznaczonym środkom finansowym, gminy będą mogły stworzyć punkty konsultacyjne na swoim terenie, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku w programie. Taki punkt powstanie wkrótce w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

–  Świętochłowice to 1000 gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Jak zwrócono uwagę, Śląsk jest perłą w koronie polskiego przemysłu i nie można odwracać się od jego przemysłowego dziedzictwa, ale trzeba systematycznie modernizować ten region i inwestować w unowocześnianie polskiej gospodarki.

– To jest skala nieporównywalna do żadnego innego miasta w metropolii. Pamiętajmy, że dzisiaj w Świętochłowicach przy 50 tys. mieszkańców mamy ponad 10 tys. kopciuchów. Na tyle je szacujemy. Skala jest olbrzymia. Natomiast ja też zdaję sobie sprawę, że musimy pewien cykl wprowadzić, żeby rok po roku systematycznie całą tę infrastrukturę odbudować – mówił Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Zgodnie z informacją prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Macieja Chorowskiego, największa część wsparcia, do 74,3 mln zł, ma trafić na „pakiety startowe” po 30 tys. zł na uruchomienie gminnych punktów programu. Grant będzie podzielony na trzy transze: 9 tys. zł na uruchomienie punktu, a potem po 7 tys. kwartalnie po potwierdzeniu realizacji i rozliczeniu działań informacyjno-promocyjnych. Gminy powinny zgłaszać się do końca lutego br., a podpisać umowy ws. punktów – do końca maja br.

Kwotę do 16 mln zł przeznaczono na regionalne konkursy dla gmin, których mieszkańcy złożą najwięcej wniosków do programu w danym roku, a kwotę do 12 mln zł – na refundacje kosztów za wnioski: 150 zł za zrealizowany wniosek o podwyższony poziom dofinansowania i 100 zł za wniosek standardowy.