Miasto

Koniec z demagogią i fikcją – Świętochłowice rozpoczynają plan naprawczy

Stoimy przed bardzo trudnym rokiem. To jest sytuacja bezprecedensowa jeżeli chodzi o Świętochłowice. Decyzje Regionalnej Izby Obrachunkowej powodują, że musimy dokonać dużych cięć. Jeżeli nie chcemy pójść drogą gminy Ostrowice to, to jest ten moment kiedy należy podjąć decyzję. To jest przemyślany budżet, który pozwoli realizować politykę oszczędnościową

– Stoimy przed bardzo trudnym rokiem. To jest sytuacja bezprecedensowa jeżeli chodzi o Świętochłowice. Decyzje Regionalnej Izby Obrachunkowej powodują, że musimy dokonać dużych cięć. Jeżeli nie chcemy pójść drogą gminy Ostrowice to, to jest ten moment kiedy należy podjąć decyzję. To jest przemyślany budżet, który pozwoli realizować politykę oszczędnościową – tak podczas sesji Rady Miejskiej do głosowania „za” budżetem miasta w nowej, urealnionej wersji, przekonywał świętochłowickich radnych prezydent Daniel Beger.

Ostatecznie radni przyjęli nową wersję budżetu na 2019 rok stosunkiem 13 głosów „za” do 7 „wstrzymujących się”. Do pełnej reprezentacji mieszańców na sali sesyjnej zabrało tylko jednego z nich – Dawida Kostempskiego, który sygnował poprzedni budżet, oceniony przez Regionalną Izbę Rachunkową jako niemożliwy do spełnienia. Negatywną ocenę ze strony instytucji sprawującej nadzór nad świętochłowickim samorządem otrzymały również Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2037 oraz Możliwość sfinansowania deficytu w 2019 r. przygotowane przez poprzednie władze Świętochłowic.

Jak tłumaczył Daniel Beger, który w prezydenckim fotelu zasiadł trzy miesiące temu, RIO zakwestionowała nierealną prognozę dochodów idącą w parze z niedoszacowanymi wydatkami. Nie dała wiary również źródłom sfinansowania planowanego deficytu, który miał zostać z pokryty z zaciągniętych kredytów… pomimo braku zdolności ich spłaty.

– Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie Miasta Świętochłowice (bez jednostek budżetowych) wraz z poręczeniami wyniosła 102 651 131,35 mln zł, w tym 20 mln stanowiły niezapłacone faktury za 2018 r. – podkreślał prezydent Beger podczas konferencji prasowej zwołanej przed sesją Rady Miejskiej. Tym samym koniecznym stało się przygotowanie planu naprawczego, na który – obok uchwalonego dziś budżetu – składać się będą m.in. redukcja wydatków i etatów, restrukturyzacja zobowiązań, poprawa ściągalności podatków i opłat lokalnych, prywatyzacja mienia oraz zwiększenie dochodów m.in. poprzez sprzedaż działek inwestycyjnych i zwiększenie bazy podatkowej. Miasto zamierza również ubiegać się o pożyczkę z Ministerstwa Finansów.

Budżet w nowym kształcie zakłada dochody na poziomie 246 538 256,39 zł, przy wydatkach wynoszących 245 091 281,39 zł. Tym samym w dokumencie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 1 446 975,00 zł.

Daniel Beger zapewniał, że cięcia są konieczne po to, by skończyć w Świętochłowicach z finansową fikcją i zacząć zarządzać miastem w oparciu realne założenia, modyfikowane w miarę stabilizowania się sytuacji finansowej gminy. Wśród najważniejszych zadań na 2019 r. wymienił w pierwszym rzędzie remediację stawu Kalina, zapowiadając ogłoszenie kolejnego przetargu na wykonanie tego zadania już w najbliższych dniach. Kolejne priorytety Prezydent Świętochłowic to również: program mieszkaniowy (obejmujący powołanie TBS), stworzenie koncepcji stadionu im. Pawła Waloszka na miarę możliwości miasta oraz oczekiwań mieszkańców i klubów sportowych oraz podjęcie działań probiznesowych. Jak podkreślał, równie istotne są dla niego działania z zakresu transparentności życia publicznego, obejmujące m.in. dostęp do informacji publicznej czy prowadzenie i publikację Centralnego Rejestru Umów oraz zwiększenie świadomości i partycypacji społecznej m.in. poprzez konsultacje społeczne oraz nowy model budżetu obywatelskiego.

Tym samym 2019 r. będzie rokiem zaciskania gminnego pasa w celu budowania coraz lepszej kondycji gminnej kasy. Ta zaś przekuje się w możliwość realizacji długodystansowych planów w miejsce gorączkowego truchtu, którego efektem jest głównie finansowa zadyszka.

Prezentacja dot. budżetu 2019

Prezentacja prezydenta nt. finansów miasta