Miasto

Świętochłowice otrzymały blisko 2,6 mln złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych

12 września wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przekazał symboliczne czeki na łączną kwotę ponad 40 milionów złotych. Świętochłowice z Funduszu otrzymały ponad 2 i pół mln złotych.

12 września wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przekazał symboliczne czeki na łączną kwotę ponad 40 milionów złotych. Świętochłowice z Funduszu otrzymały ponad 2 i pół mln złotych. 

Dotacje zostały przyznane tym gminom, które uczestniczyły w konkursie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Głównym warunkiem było posiadanie dokumentacji technicznej oraz zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 40% inwestycji. W ramach inwestycji planowany jest remont m.in. ulicy Metalowców.