Miasto

Świętochłowice na Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości

4 marca Prezydent Miasta Świętochłowice wziął udział w inauguracji 21 edycji Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, a nasze Miasto otrzymało możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniu w ramach projektu finansowanego przez UE z EFS.

4 marca Prezydent Miasta Świętochłowice wziął udział w inauguracji 21 edycji Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, a nasze Miasto otrzymało możliwość bezpłatnego udziału w wydarzeniu w ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości już na stałe wpisały się już do kalendarza imprez organizowanych przez Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej i odgrywają rolę platformy wymiany informacji między uczelnią a szeroko rozumianym otoczeniem społeczno – gospodarczym. Obecnie, w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, jak nigdy dotąd istotne jest dostosowanie profilu kształcenia oraz programów nauki do oczekiwań świata i gospodarki, dlatego konieczna jest ścisła współpraca uczelni z samorządami i licznymi partnerami przemysłowymi.

Wydarzenie to jest nie tylko doskonałą okazją dla studentów i absolwentów do zapoznania się z przygotowanymi dla nich ofertami praktyk, staży oraz pracy, ale przede wszystkim to płaszczyzna do dyskusji i wymiany wiedzy na temat edukacji technicznej w naszym regionie, a w dalszej perspektywie kraju.

Podczas tegorocznych Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości swoje oferty przedstawiło około 123 wystawców, a organizatorzy szacują, że w wydarzeniu wzięło udział około 8000 odwiedzających. Była więc dobra okazja do nawiązania relacji partnerskich z regionalnymi firmami, jednostkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz innymi organizacjami.

Na świętochłowickim stoisku wystawienniczym zaprezentowane były aktualne oferty skierowane dla studentów i absolwentów. Oferta Miasta cieszyła się dużym zainteresowaniem, zaś wszyscy chętni mogli zapisać się na bezpłatne szkolenia organizowane przez Urząd Miejski. Oczywiście żaden student nie mógł odejść z naszego stoiska bez drobnego upominku. Udało się również podjąć rozmowy z przedstawicielami Politechniki Śląskiej w zakresie organizacji inspirujących wydarzeń dla młodzieży świętochłowickich szkół.