Miasto

Świadczenie wychowawcze 500+ w Świętochłowicach

Od 1 lipca drogą elektroniczną, zaś od 1 sierpnia tradycyjnie, można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. 500 +. Od początku lipca można składać elektronicznie także wnioski o świadczenie „Dobry Start”.

Od 1 lipca drogą elektroniczną, zaś od 1 sierpnia tradycyjnie, można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw.  500 +. Od początku lipca można składać elektronicznie także wnioski o świadczenie „Dobry Start”.

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

  • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie,
  • bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
  • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

Termin składania wniosków i przyznania świadczenia:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus będą przyjmowane:

  • już od 1 lipca 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia 2019 – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (listownie lub osobiście)

Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) drogą elektroniczną. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą:

  1. portalu empatia.mrpips.gov.pl
  2. PUE ZUS
  3. bankowości elektronicznej

Złożenie wniosku tradycyjnie

Aby ubiegać się o świadczenie wychowawcze należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Formularze wniosków dostępne są w:

  • Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Bytomska 8 (pokój 115), tel. 32 346 22 86/7,
  • Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (pokój 203).

Wniosek papierowy będzie można składać od 1 sierpnia 2019 r. w godzinach przyjmowania stron działu, tj. w poniedziałki od 7:15 do 17:00 oraz od wtorku do piątku od 8:00 do 14:00. Wnioski można także przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub drogą elektroniczną.