Miasto

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w dniu 16 grudnia 2022 r. przyjęło uchwałę nr XLIX/367/2022, w której uchwalono dokument strategii rozwoju GZM.

Całość procesu prac nad strategią rozwoju na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r, przedstawiona została przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na stronie:

https://infogzm.metropoliagzm.pl/strategia_gzm_files.html

Zapraszamy do zapoznania się!