Miasto

Strajk nauczycieli w świętochłowickich placówkach

Jeśli w poniedziałek ogłoszony zostanie strajk nauczycieli, to należy się spodziewać, że w Świętochłowicach obejmie on niemal wszystkie szkoły i przedszkola. W sprawach dotyczących funkcjonowania placówek podczas strajku, prosimy o kontakt bezpośrednio z dyrektorami szkół i przedszkoli.

Jeśli w poniedziałek ogłoszony zostanie strajk nauczycieli, to należy się spodziewać, że w Świętochłowicach obejmie on niemal wszystkie szkoły i przedszkola. W sprawach dotyczących funkcjonowania placówek podczas strajku, prosimy o kontakt bezpośrednio z dyrektorami szkół i przedszkoli.

Trwają rozmowy przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych z rządem. Miasto Świętochłowice, jak inne miasta w Polsce, jako jednostka samorządu terytorialnego nie jest stroną tego sporu. 92% świętochłowickich samorządowych szkół zgłosiło gotowość przystąpienia do strajku. Obowiązkiem dyrektora szkoły lub przedszkola jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i wychowankom. Wstępnie większość szkół i przedszkoli zadeklarowała, że będzie w stanie w mocno ograniczonym zakresie zagwarantować opiekę dzieciom na terenie swoich budynków.

Przedszkola zapewniają opiekę i żywienie dla wychowanków. Szkoły zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe zapewniają opiekę dla dzieci i młodzieży, organizując zajęcia na świetlicy. Opiekę sprawować będą dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele nieprzystępujący do strajku, nauczyciele religii oraz katecheci. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie funkcjonowała bez zakłóceń, a wszystkie zaplanowane badania odbędą się zgodnie z harmonogramem. Z kolei w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 na chwilę obecną 100% pracowników zadeklarowała przystąpienie do strajku, wobec powyższego placówka nie zapewni opieki dla uczniów.

Mam świadomość, że skutki tego strajku dotkną najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W przypadku prowadzonego zgodnie z prawem sporu zbiorowego jako Urząd nie mamy podstaw prawnych do przeciwdziałania w jego wszczęciu lub prowadzeniu. Przebiega on więc z wszelkimi konsekwencjami jego zaistnienia. Mogę zapewnić, że dyrektorzy świętochłowickich szkół są w pełni świadomi jakie obowiązki i odpowiedzialność spoczywają na ich barkach w czasie akcji strajkowej nauczycieli. Niezwykle ważne jest, aby w nadchodzących dniach rodzice pozostawali w kontakcie z dyrekcją oraz wychowawcami ze swojej szkoły lub przedszkola. Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych działających na terenie naszego miasta. Od 8 kwietnia na bieżąco będziemy monitorować sytuację i w zależności od otrzymywanych informacji podejmować stosowne działania i przekazywać Państwu informacje – mówi prezydent Daniel Beger.

W przypadku ewentualnego odwołania zajęć pracujący rodzice, którzy nie mają z kim pozostawić dziecka w wieku do lat 8 mają możliwość wystąpienia do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę i wynosi 80% wynagrodzenia. Oczywiście ze swojej strony zapewniam pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek podległych możliwość przyprowadzenia w tym czasie dzieci do pracy.

Jednocześnie apeluję o wzajemną współpracę i wyrozumiałość, które pomogą wspólnie zminimalizować trudności i sprostać zaistniałej sytuacji – dodaje prezydent Daniel Beger.