Miasto

Stop Hejt – Wybierz Hej

MZO przy współudziale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, pedagogów i psychologów szkolnych oraz MDK w Świętochłowicach organizuje Miejską Kampanię Społeczną pod hasłem „STOP hejt – wybierz HEJ”, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera.

Miejski Zarząd Oświaty przy współudziale Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Świętochłowicach, Regionalnego Ośrodka Metodyczno -Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, pedagogów i psychologów szkolnych oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach organizuje Miejską Kampanię Społeczną pod hasłem „STOP hejt – wybierz HEJ”, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Daniela Begera.

Kampania skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli.

Celem kampanii jest:

  • zwrócenie uwagi rodziców, opiekunów i nauczycieli na pogłębiający się problem hejtowania w sieci oraz „mowy nienawiści”;
  • dostarczenie informacji na temat przyczyn, możliwości radzenia sobie z hejtem oraz miejsc, w których można uzyskać pomoc;
  • zwiększenie świadomości co do skali problemu i jego negatywnych skutków;
  • kształtowanie, promowanie postaw empatycznych.