Miasto

Sprawy mieszkaniowe – Nowe zasady

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej oraz Urząd Miejski w Świętochłowicach informują o nowym podziale kompetencji związanych z obsługą mieszkańców w zakresie spraw mieszkaniowych. Sprawdź, gdzie się udać!

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej oraz Urząd Miejski w Świętochłowicach informują o nowym podziale kompetencji związanych z obsługą mieszkańców w zakresie spraw mieszkaniowych. Sprawdź, gdzie się udać!

Do pokoju 13 (niski partner) w Urzędzie Miejskim przy ul. Katowickiej 54 zapraszamy mieszkańców zainteresowanych następującym zakresem spraw:

 1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, zamianę lokalu mieszkalnego i wstąpienie w stosunek najmu.
 2. Weryfikacja wniosków pod względem formalnym i ich rozpatrywanie przez Komisję Mieszkaniową. 
 3. Udzielanie informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 4. Prowadzenie rejestrów osób oczekujących na lokal mieszkalny z Gminy i ich weryfikacja.
 5. Aktualizacja wykazu lokali mieszkalnych do remontu, wydawanie propozycji lokalowych, przyjmowanie protokołów wyrażenia chęci zawarcia umowy najmu lub rezygnacji.

W Dziale Eksploatacji MPGL (ul. Tunelowa 2) nadal wykonywane są zadania w następujących obszarach:

 1. Sprawy związane z przekwalifikowaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego na najem socjalny. 
 2. Sporządzanie umów o remont, najmu lokali mieszkalnych, aneksów do umów, zawiadomień. 
 3. Wypowiadanie umów najmu po uzyskaniu z Dział Windykacji wykazu najemców, którym należy wypowiedzieć umowy najmu z tytułu zadłużenia czynszowego. 
 4. Przyjmowanie zgłoszeń wolnych lokali mieszkalnych z ADM. 
 5. Prowadzenie spraw bieżących związanych z wykwaterowaniem lokatorów – dot. lokatorów, którzy przyjęli propozycje lokalowe i którym remontowane są lokale mieszkalne lub oczekują w kolejce na remont lokalu. 
 6. Prowadzenie spraw związanych z eksmisją lokatorów zamieszkujących w zasobach Gminy lub innych Wierzycieli, których budynki znajdują się na terenie Gminy.