Miasto

Spotkanie w sprawie zagospodarowania Kaliny

Zapraszamy na spotkanie informacyjne podsumowujące pierwszy etap realizacji zadania rewitalizacji Kaliny. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 8.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne podsumowujące pierwszy etap realizacji zadania rewitalizacji Kaliny. Spotkanie odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 8.

Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy (firma Remea) oraz Inżyniera Kontraktu (firma Inwest-Complex) działający w ramach zawartych umów z Miastem Świętochłowice przedstawioną obecne zaawansowanie rzeczowe realizacji kontraktu w odniesieniu do zobowiązań umownych oraz zaprezentują przedłożoną do weryfikacji przez UM Świętochłowice koncepcję zagospodarowania terenu wokół stawu Kalina.

Przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami koncepcja zagospodarowania terenu wokół stawu Kalina (po zaakceptowaniu przez UM Świętochłowice) będzie stanowić podstawę do opracowania projektu budowlanego i uzyskania stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych.

Spotkanie zostanie zorganzowane z rygorem sanitarnym. Prosimy o zabranie ze sobą maseczek.