Miasto

Spotkanie w sprawie przebudowy ulicy Łagiewnickiej

We wtorek, 8 stycznia, z inicjatywy Prezydenta Miasta Daniela Begera, w Świętochłowicach odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące planowanej przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej.

We wtorek, 8 stycznia, z inicjatywy Prezydenta Miasta Daniela Begera, w Świętochłowicach odbyło się spotkanie koordynacyjne dotyczące planowanej przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Łagiewnickiej.

Prezydent miasta zapowiedział, że realizacja zadania rozpocznie się wraz z zapewnieniem jej finansowania przy udziale środków zewnętrznych oraz własnych podmiotów biorących w niej udział. Przedmiotem wtorkowego spotkania było ustalenie harmonogramu dalszych prac, z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa finansowego.

Realizacja odbywać się będzie przy współpracy czterech podmiotów Miasta Świętochłowice oraz spółek: Tramwaje Śląskie S.A., ChŚPWiK Sp. z o.o. i Tauron Dystrybucja Serwis S.A. W spotkaniu wzięli udział Prezydent Miasta, jego zastępca, Naczelnik Wydziału Inwestycji oraz przedstawiciele spółek.

Bolesław Knapik – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Spółki Tramwaje Śląskie S.A. potwierdził gotowość do realizacji inwestycji w terminach dogodnych dla gminy. Ponadto Marcin Tomera reprezentujący TAURON Dystrybucja Serwis S.A. zadeklarował w imieniu reprezentowanej przez siebie spółki chęć wspólnej realizacji zadania z pozostałymi partnerami i pełnego finansowania zakresu związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego.

Uzgodniono również, że część robót związana z modernizacją sieci wod.-kan. zostanie zrealizowana wyprzedzająco metodą bezwykopową, o czym zapewnił Pan Rafał Jaskóła – Kierownik Działu Technicznego z Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W sprawie wspólnej realizacji inwestycji odbędą się kolejne spotkania. Najbliższe planowane jest już w przyszłym miesiącu.