Miasto

Spotkanie Rady Biznesu

We wtorek, 15 czerwca w Restauracji Prowent w Świętochłowicach odbyło się kolejne spotkanie Rady Biznesu, która działa przy Prezydencie Miasta Świętochłowice. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Biznesu pod przewodnictwem dr Ewy Forystek-Zabojszcz, przedstawiciele władz miasta w osobach Daniela Begera - Prezydenta Miasta oraz jego zastępcy - Adama Trzebinczyka, a także przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Joanna Cisek-Dąbrowska i Tomasz Noga.

Rada Biznesu

Prezydent Świętochłowic wręczył nowym członkom akty powołania. Grono Rady Biznesu powiększyło się o przedstawicieli firmy Fabio Group – Sławomira Szczerbę oraz firmy Baterpol SA – Jacka Gierlacha, powołanego w zastępstwie za zmarłego Jana Kihla, którego śmierć uczczono podczas spotkania minutą ciszy.

Celem spotkania było omówienie skutków, jakie lockdown wywarł na funkcjonowanie świętochłowickich firm. Przedstawione zostały formy pomocy, jakie mogą otrzymać od miasta lokalni przedsiębiorcy m.in. prolongata płatności podatku od nieruchomości, umorzenie płatności podatku od nieruchomości, symboliczna opłata za zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, zwolnienie przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, bezpłatne korzystanie ze stelaży na banery reklamowe przez branżę HORECA oraz niższe czynsze w miejskich lokalach użytkowych.

Spotkanie zorganizował Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.