Biznes

Śniadanie biznesowe Prezydenta z przedsiębiorcami

21 maja br. w restauracji Gilera w Świętochłowicach odbyło się pierwsze Śniadanie Biznesowe Prezydenta Miasta z przedsiębiorcami, którego tematem przewodnim była skuteczna współpraca biznesu i samorządu oraz zmiany w polityce społeczno-gospodarczej miasta.

21 maja br. w restauracji Gilera w Świętochłowicach odbyło się pierwsze Śniadanie Biznesowe Prezydenta Miasta z przedsiębiorcami, którego tematem przewodnim była skuteczna współpraca biznesu i samorządu oraz zmiany w polityce społeczno-gospodarczej miasta.

W śniadaniu wzięły udział władze miasta, przedstawiciele Rady Biznesu, przedsiębiorcy, przedstawiciele organów samorządu gospodarczego i członkowie organizacji pozarządowych. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Świętochłowice, Daniel Beger, zachęcając zebranych gości do tworzenia relacji społecznych i gospodarczych w mieście. Następnie głos zabrał Wiceprezydent Sławomir Pośpiech i Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Gospodarczego, Adam Trzebinczyk, który przedstawił działania probiznesowe podjęte przez władze.

Kolejnym punktem wydarzenia było seminarium informacyjne, podczas którego przedstawiciel Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie przekazał informacje nt. wsparcia kierowanego dla biznesu i inicjatyw tworzonych w celu rozwoju firm rodzinnych, a reprezentanci Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach opowiedzieli o działaniach podejmowanych z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

W dalszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość nawiązywania kontaktów i rozmów w kuluarach.