Biznes

Śniadanie Biznesowe dla przedsiębiorców

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza przedsiębiorców działających na terenie Świętochłowic na Śniadanie Biznesowe poświęcone zagadnieniom współpracy lokalnego biznesu.

Prezydent Miasta Świętochłowice zaprasza przedsiębiorców działających na terenie Świętochłowic na Śniadanie Biznesowe poświęcone zagadnieniom współpracy lokalnego biznesu.

Podczas spotkania omówione zostaną w szczególności:

  • inicjatywy podejmowane w regionie w celu wsparcia firm rodzinnych;
  • przyszłość relacji między miastem a lokalnym biznesem;
  • dialog możliwości – współpraca firm zrzeszających się.

Prelegenci:

  • Piotr Małecki, Prezes Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
  • Paweł Pawelec, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Poniżej znajduje się szczegółowy program wydarzenia. Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: biznes@swietochlowice.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 maja 2019 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację zwrotną drogą e-mail.