Miasto

Śladami historii Piaśnik i Lipin

Serdecznie zapraszamy na spacery historyczne śladami historii Piaśnik i Lipin. Podczas krótkich spacerów poznasz historię tych dwóch dzielnic. Zapraszamy do Piaśnik 7 września, zaś Lipiny zwiedzimy 14 września.

Serdecznie zapraszamy na spacery historyczne śladami historii Piaśnik i Lipin. Podczas krótkich spacerów poznasz historię tych dwóch dzielnic. Zapraszamy do Piaśnik 7 września, zaś Lipiny zwiedzimy 14 września.

Pierwszy spacer odbędzie się 7 września po starych Piaśnikach. Uczestnicy spaceru będą mieli możliwość odwiedzenia zabytkowej kaplicy przyszpitalnej oraz ciężkiego schronu bojowego nr 39, należącego do drugiej linii obrony polskich fortyfikacji Obszaru Warownego “Śląsk”. Spacer ze zwiedzaniem odbędzie się w dwóch turach: o godz. 15:00 i 16:30 spod kaplicy szpitalnej. Od 15:00 do 18:00 będzie możliwość indywidualnego zwiedzania kaplicy szpitalnej oraz schronu bojowego.

Drugi spacer będzie połączony z prelekcją pt. “Lipiny. Burzliwe dzieje śląskiej osady przemysłowej”, czyli opowieść o fenomenie dynamicznego rozwoju osady, a później gminy Lipiny. Prelekcja będzie miała miejsce od godziny 15:00 w CKŚ Lipiny, a poprowadzi ją miejski konserwator zabytków Pani Barbara Josińska. O 16:00 wyruszmy na historyczny spacer po Lipinach, który poprowadzą dzieci i młodzież z Programu Aktywności Lokalnej “Razem możemy więcej” działającego w ramach OPS Świętochłowice. 

Wydarzenia odbędą się w ramach Europejskie Dni Dziedzictwa.