Miasto

Siedemnasta sesja Rady Miejskiej za nami

W czwartek odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, podczas której radni zdecydowali między innymi o zmianach w budżecie oraz nadali nowy statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świętochłowicach.

W czwartek odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej, podczas której radni zdecydowali między innymi o zmianach w budżecie oraz nadali nowy statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świętochłowicach.

Sesja rozpoczęła się od zdjęcia z porządku obrad uchwał dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Świętochłowic Daniel Beger postanowił, że muszą zostać przeprowadzone dodatkowe prace i konsultacje.

Radni następnie przyjęli kilka uchwał, które dotyczyły:

  • zmiany budżetu na 2019 rok;
  • określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie;
  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  • określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu;
  • przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży;
  • szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice;
  • zasad przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice.

Ostatnia uchwała przyjęta przez radnych dotyczyła nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świętochłowicach. Prezydent Beger poinformował także, że nowym pełniącym obowiązki dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy został świętochłowiczanin Marek Tendera.