Miasto

Sesja Rady Miejskiej z udziałem gościa specjalnego

Gościem specjalnym wczorajszej XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach był Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, który przedstawił m.in. możliwe do wykorzystania przez samorząd rozwiązania ustawowe z zakresu  wspierania inwestycji i remontów oraz przyjęte przez Sejm RP nowe rozwiązania w prawie o ruchu drogowym zwiększające bezpieczeństwo pieszych.

sesja rady miejskiej

Podczas sześciogodzinnej sesji radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Znacznie więcej dyskusji wywołała ostatecznie podjęta uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W związku z podjęciem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwały Nr 25/II/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXIII/288/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r., Radzie Miejskiej zostało zaproponowane podjęcie uchwały, która umożliwi częściowe podniesienie kwoty dotacji na dziecko objęte opieką żłobkową w placówkach niepublicznych. Jak możemy czytać w uzasadnieniu do uchwały: „Uchwała daje wyraz polityce prorodzinnej zakładającej pomoc rodzicom najmłodszych dzieci w powrocie do pracy. Ewentualne pomyślne dla Gminy orzeczenie WSA w Gliwicach pozwoli na przywrócenie bardziej korzystnych zasad uchwalonych przez Radę Miejską w listopadzie 2020 r.” Uchwała została podjęta w niezmienionej formie.