Miasto

Sesja Rady Miejskiej 31 grudnia

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach Gerda Król informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta V sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach Gerda Król informuje o zwołaniu na wniosek Prezydenta Miasta V sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2037.
5. Zakończenie sesji.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.