Miasto

Sesja Rady Miejskiej 28 stycznia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad II sesji Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2018 r., IV sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2018 r., V sesji Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz VI sesji Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2019 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 18 stycznia 2019 r.
4. Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na 2019 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
10. Zakończenie sesji.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.