Miasto

Sesja Rady Miejskiej 25 lutego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Zbigniew Nowak informuje o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Sesja będzie transmitowana online na stronie https://swietochlowice.sesja.pl/.

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad VII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz VIII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2019 r.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 19 stycznia 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Świętochłowice za 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2019 – 2030.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/284/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/178/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2012 zmienioną uchwałą nr XXVIII/248/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach, dla których organem prowadzących jest Miasto Świętochłowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
15. Zakończenie sesji.