Miasto

Ruszył PSZOK przy ul. Szpitalnej!

Trudne odpady nie stanowią już problemu dla mieszkańców Świętochłowic. Przy ul. Szpitalnej uruchomiono PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To tu można przywozić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje, farby i rozpuszczalniki, a także złomy metali, zużyte opony oraz inne odpady wielkogabarytowe.

pszok

PSZOK przy ul. Szpitalnej przyjmuje odpady w poniedziałek i czwartek w godzinach od 7.00 do 18.00, we wtorek, środę, i piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie: https://czyste.swietochlowice.pl/pszok-i/pszok-przy-ul-szpitalnej-jest-juz-otwarty/

Do tej pory pozbywanie się tego rodzaju śmieci było sporym problemem dla mieszkańców miasta. Choć w mieście funkcjonuje już jeden PSZOK na składowisku odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego, jego lokalizacja na peryferiach miasta stanowi problem, szczególnie dla osób starszych i niezmotoryzowanych. Do PSZOK-u przy ulicy Szpitalnej można swobodnie dojechać również środkami komunikacji publicznej.