Miasto

Ruszył przetarg na termomodernizację budynku OSiR Skałka

4 marca ruszyło postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji budynku OSiR Skałka. Jest to pierwsza część prac, które obejmą wiele miejsc na Skałce.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. roboty związane z termomodernizacją i przebudową budynku siedziby OSiR „Skałka”, w tym przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Zakończenie procedury przetargowej planowane jest na 17 marca 2021. Szczegóły na stronie www.

Zakres robót budowlanych będących przedmiotem inwestycji w ramach etapu I obejmuje:

 • izolację fundamentów i ścian fundamentowych,
 • przebudowę otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych,
 • montaż nowych okien,
 • montaż nowych drzwi zewnętrznych,
 • przebudowę konstrukcji dachu, w tym wykonanie nowej konstrukcji stalowej dachu, celem dostosowania jej do przeniesienia dodatkowych obciążeń wynikających z planowanej termomodernizacji, w tym od urządzeń wentylacyjnych,
 • ocieplenie dachu i wykonanie nowych warstw pokrycia dachu,
 • montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia instalacyjne,
 • ocieplenie elewacji i jej wykończenie,
 • demontaż instalacji ogrzewania elektrycznego,
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • wykonanie instalacji c.o. w całym budynku,
 • wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej energooszczędnej w całym budynku,
 • montaż urządzeń wentylacyjnych na dachu,
 • wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych szybu windowego od strony zachodniej budynku, wykonanie ścian szybu windowego, montaż dźwigu w szybie windowym, wykonanie zadaszenia nad wejściem do windy,
 • wykonanie fundamentów nowych schodów zewnętrznych od strony zachodniej,
 • wykonanie nowych schodów zewnętrznych, wykonanie zadaszenia nad schodami zewnętrznymi,
 • przebudowę i remont balkonu, wymianę balustrad na balkonie,
 • przebudowę pomieszczeń,
 • montaż nowych drzwi wewnętrznych,
 • wykonanie nowych posadzek,
 • montaż sufitów podwieszanych,
 • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.w.u.,
 • wykonanie instalacji klimatyzacji,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i elektrycznej niskoprądowej,
 • inne roboty budowlane towarzyszące, w tym instalacyjne i adaptacyjne oraz zabezpieczające, niezbędne do realizacji kompleksowej przebudowy w ramach I etapu inwestycji

Powyższe prace mają zostać wykonane w ciągu roku od dnia zawarcia umowy. Przewidywany koszt inwestycji wynosi ponad 6.700.000 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa stanowi kwotę ponad 3.500.000 zł.