Miasto

Rusza przebudowa ulicy Łagiewnickiej

Na ten moment mieszkańcy Świętochłowic, a szczególnie dzielnicy Chropaczów, czekali od lat! Będzie bezpiecznie, szybko i nowocześnie. Rusza kompleksowa przebudowa ulicy Łagiewnickiej, czyli największa inwestycja drogowa ostatnich lat.

Rusza przebudowa ulicy Łagiewnickiej

6 września spółka Tramwaje Śląskie S.A. i Gmina Świętochłowice podpisały z firmą Silesia Invest umowy na przebudowę torowiska tramwajowego oraz pasa drogowego ulicy wylotowej prowadzącej do Bytomia. Wartość całego projektu to ponad 49 mln zł!

Prace realizowane będą w ramach dwóch powiązanych zadań: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” oraz „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”. Pierwsze z nich jest zadaniem spółki Tramwaje Śląskie S.A., będącym częścią „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Drugie to inwestycja miejska finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz środków własnych gminy. Wykonawca został wyłoniony w ramach wspólnego postępowania przetargowego.

– O ten projekt, tak ważny dla świętochłowiczan, ja i moi współpracownicy zabiegaliśmy z pełną determinacją. To był jeden z kluczowych punktów mojego programu wyborczego i dziś słowa dotrzymuję. Inwestycja jest również pierwszym krokiem i zapowiedzią kolejnych działań zmierzających do zmiany charakteru i wizerunku dzielnicy Chropaczów. Dzięki wsparciu i zrozumieniu wagi tej inwestycji dla północnej części Świętochłowic ze strony premiera Mateusza Morawieckiego, wojewody Jarosława Wieczorka i marszałka Jakuba Chełstowskiego, za półtora roku jedna z głównych arterii komunikacyjnych Świętochłowic zyska zupełnie nowe oblicze – podsumowuje Prezydent Świętochłowic, Daniel Beger.

Prace w zakresie tramwajowym mają zostać zrealizowane do września 2022 r.  Modernizacją objęte zostanie torowisko od przystanku Łagiewniki Targowisko na pograniczu Świętochłowic i Bytomia, wzdłuż ul. Łagiewnickiej do jej skrzyżowania z ul. Barlickiego. To ok. 2,5-kilometrowy fragment linii tramwajowej, częściowo wydzielonej z jezdni, a częściowo wbudowanej w jezdnię. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Świętochłowice odmieni jedną z głównych ulic Chropaczowa.

– Stoimy u progu kolejnej już torowej rewolucji na terenie Świętochłowic. Tak bowiem trzeba traktować inwestycję, w ramach której w miejsce dzisiejszej linii jednotorowej powstanie linia dwutorowa, znacząco poprawiając parametry ruchowe poprzez umożliwienie zwiększenia częstotliwości kursowania tramwajów i skrócenia czasu ich przejazdu – podkreśla Bolesław Knapik, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie S.A.

Wydzielone torowisko ułożone zostanie na podkładach strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn, zaś fragment w jezdni powstanie przez ułożenie prefabrykowanych płyt torowych z komorami, w których szyny montowane są za pomocą elastycznych mas zalewowych. Posadowione zostaną nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe, rozwieszona nowa sieć trakcyjna, zastosowane zostaną elektrycznie sterowane i ogrzewane zwrotnice oraz smarownice, nowe systemy sterowania, nowe elementy układu zasilania oraz wybudowane zostaną nowe platformy przystankowe. Przebudowane zostaną także instalacje podziemne: odwodnieniowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i ciepłownicza.

Z kolei zakres miejski inwestycji obejmie gruntowną przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu. W zakres ten wejdą m.in. nowe chodniki, miejsca postojowe, zatoki autobusowe i perony przystankowe, a także kompleksowa modernizacja instalacji podziemnych. W ramach przebudowy ul. Łagiewnickiej zlikwidowany zostanie również wiadukt nad dawną linią kolejową. Zakładany termin realizacji tej części inwestycji to wiosna 2023 r.

Przebudowa realizowana jest w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach” – zadanie nr 5.3, w ramach projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zadania pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach (od ul. Barlickiego do granicy z miastem Bytom).”

Wartość projektu to 49 110 471,31 zł brutto, z czego 13 444 438,32 to środki pozyskane przez Gminę Świętochłowice (6,7 mln – Fundusz Dróg Samorządowych, 5 mln – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 1,7 mln – wkład własny).