Miasto

Rozpoczęcie prac na ul. Metalowców

Od 7 kwietnia br. (wtorek) rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Metalowców. Ulica zostanie gruntownie przebudowana wraz z rondem im. Jana Pawła II w dzielnicy Zgoda. Przez najbliższe kilka miesięcy obowiązywać będzie objazd.

Od 7 kwietnia br. (wtorek) rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Metalowców. Ulica zostanie gruntownie przebudowana wraz z rondem im. Jana Pawła II w dzielnicy Zgoda. Przez najbliższe kilka miesięcy obowiązywać będzie objazd. 

Remont 470-metrowego fragmentu drogi wraz z wymianą nawierzchni jezdni ronda im. Jana Pawła II rozpocznie się we wtorek, 7 kwietnia 2020 r. i potrwa do końca sierpnia. Całość prac realizowana jest przez świętochłowickie Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Inwestycja drogowa będzie kosztowała 3 130 874,10 zł, z czego 2 505 067,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace związane z remontem ul. Metalowców będą powodowały konieczność całkowitego zamknięcia dla ruchu kołowego odcinka objętego przebudową, czyli fragmentu między rondem im. św. Jana Pawła II a przejazdem kolejowym. Ruch kołowy zostanie poprowadzony trasami objazdowymi. W pierwszym etapie chodnik po wschodniej stronie ulicy Metalowców zostanie zamknięty. W drugim etapie będzie przebudowywany chodnik po stronie zachodniej.

Podstawowa trasa dla pojazdów nadjeżdżających od strony ronda im. św. Jana Pawła II zostanie wyznaczona kolejno ulicami: Wojska Polskiego, Katowicką, Szpitalną i Polną do jej skrzyżowania z ul. Bytomską. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a nieprzekraczające wysokości 3,3 metra na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Wojska Polskiego zostaną skierowane tą pierwszą w kierunku miasta Chorzów i następnie ul. Żołnierską i DTŚ. Pojazdy o wysokości większej niż 3,3 metra zostaną poprowadzone trasą przez miasto Ruda Śląska. Objazd został wyznaczony kolejno ulicami Wojska Polskiego w Świętochłowicach, ulicami Chorzowską, Czarnoleśną, 1 Maja, Trasą N-S i DTŚ w Rudzie Śląskiej.

Dla relacji kierującej się od strony Centrum i Rudy Śląskiej podstawowa trasa objazdowa zostanie wyznaczona kolejno ulicami Wyzwolenia, Szpitalną, Katowicką i Wojska Polskiego do ronda im. św. Jana Pawła II. Dodatkowo dla pojazdów rozpoczynających objazd od skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Bankową wyznaczony zostanie objazd ulicami Dworcową, Szkolną i Katowicką do połączenia się jej z wyżej opisanym objazdem. Pojazdy o wysokości ponad 3,3 metra oraz masie większej niż 3,5 tony poprowadzone zostaną trasą wyznaczoną przez miasto Chorzów. Objazd wyznaczony zostanie ul. Bytomską i DTŚ w Świętochłowicach, następnie DTŚ, al. BOWiD, ul. Szpitalną i Stalową na terenie miasta Chorzów, do skrzyżowania ul. Hajduki z ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach, gdzie trasa połączy się z objazdem opisanym powyżej.

Na czas budowy będzie umożliwiony dojazd do firm i posesji znajdujących się na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy Metalowców. Poniżej mapki z szczegółami objazdów (większy rozmiar po kliknięciu w mapkę):