Biznes

Reorganizacja Centrum i zmiany na deptaku Katowicka

Deptak przy ul. Katowickiej jest punktem centralnym w dzielnicy Centrum. Mieszkańcy od dłuższego czasu skarżą się, że zastosowane tam ograniczenia w ruchu pojazdów nie są respektowane, a ruch samochodowy na deptaku stanowi realne niebezpieczeństwo w ruchu pieszym, stąd propozycja zmian.

Reorganizacja Centrum i zmiany na deptaku Katowicka

Proponowane zmiany mają polegać na:

  • wymianie nawierzchni części z nich,
  • odmalowaniu znaków,
  • dostosowaniu kierunków jazdy,
  • zakazu poruszania się pojazdów mechanicznych po deptaku w godzinach popołudniowych,
  • wyburzeniu i przeniesieniu obecnego targowiska,
  • stworzeniu skwerku w miejscu dzisiejszego targowiska,
  • alternatywnym zagospodarowaniu #zielonydeptak.

Przez najbliższy miesiąc prowadzone będą konsultacje:

  • 6 sierpnia z przedsiębiorcami (godz. 16:00),
  • 10 sierpnia z mieszkańcami (godz. 16:00 w kawiarni MCafe),
  • 16 sierpnia z taksówkarzami.

Rozmowy pozwolą na optymalizację działań w Centrum. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji nad zmianami, proszone są o kontakt z Kancelarią Prezydenta Miasta pod nr tel. 32 349 18 26.