Miasto

Remont ul. Łagiewnickiej – objazdy

Od 2 grudnia rozpocznie się remont ulicy Łagiewnickiej na odcinku od ul. Ostatniej w Bytomiu do ul. Sportowej. W związku z tym zostaną wprowadzone objazdy.

Objazd ul. Łagiewnicka

Pierwszy etap remontu ulicy Łagiewnickiej obejmie fragment pomiędzy granicą miasta i ul. Ostatnią w Bytomiu, a skrzyżowaniem z ul. Sportową.

Objazd został poprowadzony ulicą Kamionki i Ostatnią w obu kierunkach. Dodatkowo, aby dojechać do ul. Wiechaczka zostanie poprowadzony objazd ulicą Sportową.