Miasto

Rekrutacja do Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Rekrutacja do Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach rozpocznie się 1 kwietnia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 kwietnia.

Rekrutacja do Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Świętochłowicach rozpocznie się 1 kwietnia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 kwietnia.

Do przeprowadzenia rekrutacji niezbędne jest złożenie w terminie karty zgłoszeniowa dziecka wraz z wymaganymi dokumentami. Następnie zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną. Ogłoszenie list dzieci przyjętych oraz list rezerwowych – poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Żłobka przy ul. A. Czajora 3 w Świętochłowicach zaplanowano na 8 maja.

Regulamin Rekrutacyjny na rok szkolny 2019/20 zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://zespolopieki.swietochlowice.pl/?str=zapisy otrzymać kontaktując się z biurem Zespołu opieki nad dziećmiw wieku do lat 3 pod numerem tel. (32) 700-16-01.