Miasto

Rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się 4 marca

Od 4 do 17 marca potrwa rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019/2020. Zgłoszenia rodziców przyjmowane będą za pomocą systemu elektronicznego.

Od 4 do 17 marca potrwa rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019/2020. Zgłoszenia rodziców przyjmowane będą za pomocą systemu elektronicznego.

Nabór na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie na wolne miejsca w przedszkolu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mogą zostać objęte dzieci 2,5 letnie, przy czym mogą one przystąpić do naboru dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego NABO. Wniosek wypełniają Państwo elektronicznie logując się pod adresem https://przedszkola-swietochlowice.nabory.pl/

Rodzice mają prawo wskazać we wniosku maksymalnie trzy przedszkola miejskie, w preferowanej przez siebie kolejności. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru – ustawowe i lokalne. Kryteria ustawowe określone są w ustawie – Prawo oświatowe natomiast lokalne w Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. nr XXXIII/286/17 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2017 r. nr XXXVII/308/17.

Szczegóły postępowania rekrutacyjnego zostały omówione w Komunikacie nr 1 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach, który znajduje się na stronie internetowej http://mzo.swietochlowice.pl/ oraz stronach internetowych przedszkoli miejskich. Elektroniczny serwis rekrutacyjny jest dostępny od 19 lutego 2019 roku w zakresie przeglądania komunikatów i ofert przedszkoli. Właściwa liczba dostępnych miejsc do rekrutacji będzie widoczna po zakończeniu procesu składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego tj. od 26 lutego 2019 r.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkoli miejskich nie biorą  udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają dyrektorzy przedszkoli miejskich oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Oświaty – Dorota Leszczyńska i Renata Kuehn pod nr telefonu: 32 2453 129; 32 2453 138