Miasto

Radni uchwalili wysokość bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę dotyczącą bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego. W tym roku w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty wyniesie ona 60%, a w następnych 30%, 20% i 10%.

Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę dotyczącą bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego. W tym roku w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty wyniesie ona 60%, a w następnych 30%, 20% i 10%.

W 2018 roku weszła w życie ustawa, która przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. W przypadku miast i gmin oraz należących do nich gruntów, ustawodawca pozostawił władzom samorządowym wybór dotyczący decyzji o udzieleniu bonifikat przy wnoszeniu opłaty przekształceniowej i ich wysokości. Bonifikaty przysługują z tytułu wnoszenia opłat jednorazowych, co oznacza, że nie będą one obowiązywały przy rozkładaniu opłaty na raty.

Radni Rady Miejskiej podjęli 25 marca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Świętochłowice w prawo własności tych gruntów. Ustalili w niej, że bonifikata wyniesie:

  • 60% – w przypadku, gry opłata jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym roku, w którym nastąpiło przekształcenie
  • 30% – w przypadku, gry opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, w którym nastąpiło przekształcenie
  • 20% – w przypadku, gry opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, w którym nastąpiło przekształcenie
  • 10% – w przypadku, gry opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, w którym nastąpiło przekształcenie

Aby uzyskać bonifikatę należy zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Ważne! Aby bonifikata została przyznana, nie można mieć zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkownie wieczyste.