Miasto

Radni Rady Miejskiej uchwalili Program Postępowania Naprawczego

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, radni uchwalili Program Postępowania Naprawczego, do którego przygotowania wezwała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, radni uchwalili Program Postępowania Naprawczego, do którego przygotowania wezwała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej została zwołana na 3 dni przed ostatecznym terminem, który Gmina Świętochłowice miała na przygotowanie i uchwalenie Programu Postępowania Naprawczego.

Mimo trwającego długiego majowego weekendu, w sesji uczestniczyło 11 radnych – minimalna liczba radnych niezbędna do przeprowadzenia obrad i podejmowania wiążących decyzji.  Za przyjęciem programu głosowali wszyscy obecni na sali radni: Marcin Bawej, Agnieszka Beger, Jadwiga Garbaciok, Tomasz Grudniok, Adam Jankowiak, Jacek Kamiński, Rafał Łataś, Dawid Malcherek, Zbigniew Nowak, Artur Pawłowski, Bożena Wojciechowska-Zbylut.

Swoją obecnością radni udowodnili, że zależy im na rozwoju naszego miasta – mówi Daniel Beger, Prezydent Miasta. – Przyjęcie Programu Postępowania Naprawczego to decyzja drużyny osób odpowiedzialnych, która nie boi się odważnych decyzji. To ważne, bo jesteśmy przedstawicielami mieszkańców – osób, które swoimi głosami wybrały nas do pełnienia funkcji prezydenta i radnych. Dzięki uchwaleniu programu naprawczego będziemy mieć realny wpływ na to, co wydarzy się w Świętochłowicach w najbliższym czasie – dodaje prezydent Beger.

Przyjęty przez radnych program obejmuje wyważony zakres oszczędności, przede wszystkim daje możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Finansów. Dzięki temu wsparciu nie tylko ustabilizowana zostanie sytuacja finansowa miasta, ale także możliwy będzie jego dalszy rozwój dzięki dobrej strategii obejmującej inwestycje infrastrukturalne.

W Programie Postępowania Naprawczego, który przyjęli w czwartek radni zaszło kilka zmian względem projektu przedstawionego radnym podczas sesji w poniedziałek 29 kwietnia.

Nowy program zakłada likwidację jednego stanowiska wiceprezydenta, zmniejszenie diet radnych o 10% oraz zmniejszenie budżetu celowego o 150 tys. zł. Ponadto z wykazu przedsięwzięć oszczędnościowych (załącznik nr 3 do Programu Postępowania Naprawczego) wycofane zostały działania:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – likwidacja dwóch stanowisk pracy w Ośrodku Wsparcia Rodzin “Tęcza”
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – zlecenie zakupu posiłków w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu” i w związku z tym zlikwidowanie 2 etatów pracy.

Teraz Program Postępowania Naprawczego musi zostać zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obracunkową w Katowicach.