Miasto

Radni przyjęli budżet na 2020 rok

Rada Miejska w Świętochłowicach przyjęła uchwałę dotycząca budżetu na 2020 rok (11 głosów za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących się). Wcześniej takim samym stosunkiem głosów radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2030.

Rada Miejska w Świętochłowicach przyjęła uchwałę dotycząca budżetu na 2020 rok (11 głosów za, 2 przeciw, 7 wstrzymujących się). Wcześniej takim samym stosunkiem głosów radni podjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2030.

30 grudnia 2019 r. dwudziestu radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach zebrało się, aby uchwalić budżet na 2020 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta.

Radni przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok stosunkiem głosów: 11 za (M. Bawej, A. Beger, J. Garbaciok, T. Grudniok, A. Jankowiak, J. Kamiński, D. Malcherek, Z. Nowak, A. Pawłowski, B. Wojciechowska-Zbylut, R. Łataś), 2 przeciw (M. Kubas, R. Świerk) i 7 wstrzymujących się (B. Karcz, G. Król, H. Kurek, U. Owoc-Kania, Z. Pogoda, Ł. Respondek, D. Wichura).

Tak samo radni zagłosowali w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2020-2030.