Miasto

PSZOK, czyli koniec problemów z wywozem śmieci problemowych!

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje, farby i rozpuszczalniki i wiele innych, ale też złomy metali, zużyte opony, odpady poremontowe i wielkogabarytowe – to skrócona lista śmieci, których pozbycie się było do tej pory sporym problemem dla mieszkańców. Z chwilą powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli w pełni bezpiecznego miejsca do ich składowania, w mieście pojawi się miejsce, w którym „trudne odpady” bez problemu będą mogli zostawić świętochłowiczanie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oleje, farby i rozpuszczalniki i wiele innych, ale też złomy metali, zużyte opony, odpady poremontowe i wielkogabarytowe – to skrócona lista śmieci, których pozbycie się było do tej pory sporym problemem dla mieszkańców. Z chwilą powstania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli w pełni  bezpiecznego miejsca do ich składowania, w mieście pojawi się miejsce, w którym „trudne odpady” bez problemu będą mogli zostawić świętochłowiczanie.Nie będzie to jednak miejsce składowania tych odpadów, a jedynie punkt ich odbioru. Wszelkie odpady będą wywożone regularnie w miejsce składowania konretnego odpadu.

PSZOK – utylizacja łatwa, że szok!

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, to miejsce na terenie miasta, gdzie mieszkańcy mogą pozbyć się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolowany. Chodzi głównie o odpady inne, niż biodegradowalne, a zwłaszcza odpady niebezpieczne. Gmina ma obowiązek stworzyć PSZOK, który będzie służyć tylko i wyłącznie świętochłowiczanom. Mieszkańcy innych miast nie będą mogli tam oddać swoich odpadów. Uchwałę dotyczącą budowy Punktu radni podjęli już 29 grudnia 2016 roku.

W PSZOK będzie można oddać:

 • przeterminowane leki, zużyte baterie (z wyłączeniem akumulatorów),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte oleje, farby i rozpuszczalniki,
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych.

W przypadku odpadów innych niż niebezpieczne będzie można oddać:

 • papier,
 • tekturę,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • złomy metali,
 • zużyte opony,
 • odpady poremontowe i wielkogabarytowe.

PSZOK  – bez obaw!

W tej chwili w mieście funkcjonuje mobilna wersja PSZOK – raz w miesiącu odpady problemowe można dostarczyć do specjalnie w tym celu podstawianego samochodu w danej dzielnicy. Z chwilą powstania stacjonarnej wersji punktu, nie trzeba będzie czekać tak długo z ich utylizacją. Powstanie PSZOK to ułatwienie dla mieszkańców, którzy będą mogli dostarczyć wymienione odpady bezpośrednio w jedno miejsce, zamiast śledzić harmonogram wywozu lub szukać pojemników w spółdzielniach, aptekach lub centrach handlowych.

Co najważniejsze i wyraźnie trzeba to podkreślić PSZOK to nie wysypisko śmieci. Nie będą mogły zostać odbierane inne odpady niż wymienione, zaś te które będą tam się znajdowały nie będą wydzielały żadnego zapachu.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych planowany jest przy ulicy Szpitalnej (za garażami). W ogrodzonym miejscu stanie kontener socjalno-biurowy, wiata magazynowa na odpady niebezpieczne oraz kontenery na pozostałe odpady ustawione poza wiatą. Wszystkie kontenery, w szczególności na odpady niebezpieczne, będą szczelne, zamykane i odporne na działanie zbieranych odpadów. Ponadto przy wjeździe na teren Punktu powstaną dwa dodatkowe miejsca parkingowe.