Miasto

Przerwane prace remontowe

W ubiegłym tygodniu prezydent Daniel Beger spotkał się na terenie OSiR Skałka z przedstawicielami firmy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – wykonawcy przebudowy stadionu i modernizacji budynku dyrekcji. Tematem spotkania było przygotowanie działań zmierzających do podpisania porozumienia pomiędzy miastem a wykonawcą.

W ubiegłym tygodniu prezydent Daniel Beger spotkał się na terenie OSiR Skałka z przedstawicielami firmy Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – wykonawcy przebudowy stadionu i modernizacji budynku dyrekcji. Tematem spotkania było przygotowanie działań zmierzających do podpisania porozumienia pomiędzy miastem a wykonawcą.

Jego zawarcie jest konieczne ze względu na uchybienia, jakie występują po obu stronach umowy skutkujące działaniem na szkodę gminy Świętochłowice:

– brak zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne etapy modernizacji,
– realizacja inwestycji niezgodnie z założeniami, obejmująca m.in. wycinkę drzew.

Przyczyny finansowych trudności związanych z inwestycją obliczoną pierwotnie na ponad 38 mln zł należy upatrywać w wydanej w marcu 2018 r. negatywnej ocenie Ministerstwa Sportu i Turystki, do którego miasto zwróciło się o dofinansowanie przebudowy stadionu żużlowego wraz zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie OSiR „Skałka” w październiku 2017 r. Ponowne zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Planu Wieloletniego „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” , pozostające na tę chwilę bez rozpatrzenia, zostało złożone do ministerstwa 11 listopada br.

– Co dalej z remontem stadionu? Będę podejmował kolejne działania mające na celu zabezpieczenie placu budowy, ustalenie nowej koncepcji stadionu ze środowiskami piłkarskimi i żużlowymi, uzyskanie gwarancji finansowych na remont oraz ponowny wybór wykonawcy i wznowienie prac – podsumowuje prezydent.