Miasto

Przekazanie komputerów do SP10

Prezydent Miasta Świętochłowice Daniel Beger przekazał 12 komputerów do Szkoły Podstawowej nr 10. Komputery służyły dotychczas w projekcie unijnym „IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic”.

Prezydent Miasta Świętochłowice Daniel Beger przekazał 12 komputerów do Szkoły Podstawowej nr 10. Komputery służyły dotychczas w projekcie unijnym „IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic”.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pod nazwą „IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic” zakończył się w czerwcu 2019 roku. Celem projektu było przeszkolenie grupy 100 osób, które – mimo, że mają fizyczną możliwość korzystania z komputera, Internetu i nowych mediów – napotykają na „miękkie bariery” wykluczenia cyfrowego.

Komputery, które zostały po zakończeniu szkoleń przekazane są do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 w Chropaczowie i będą służyły uczniom.