Miasto

Przedszkole Miejskie nr 9 otwarte po modernizacji

11 grudnia po kilku miesiącach remontu otwarto ponownie Przedszkole Miejskie nr 9 w Chropaczowie. Dzieci będą przebywać w nowoczesnej i bezpiecznej placówce.

Kompleksowy remont placówki obejmował m.in. ocieplenie budynku, wykonanie nowego pokrycia dachu, wymianę systemu odprowadzania wód opadowych, modernizację węzła cieplnego, wymianę instalacji, wymianę okien i drzwi, instalację paneli fotowoltaicznych, wykonanie podwieszanych sufitów i ścian działowych, montaż osłon grzejnikowych, montaż żaluzji zewnętrznych, wymianę sanitariatów, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, przebudowę ogrodzenia oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo budowlane HB-UNIBUD SA.

Nic tak nie cieszy jak uśmiech szczęśliwego dziecka. Zabawa, nauka i wypoczynek w tej placówce nabrały nowego, lepszego znaczenia. Jak zdradziła mi pani dyrektor PM nr 9, to jeszcze nie koniec naprawdę fajnych zmian – mówił Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Koszt remontu PM9 wyniósł 3 235 654, 24 zł netto (3 979 854, 72 brutto). Na realizację całej inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2 740 376,16 zł oraz krajowych środków budżetu państwa w kwocie 322 397,20 zł – łącznie: 3 062 773, 36 zł.