Miasto

Przebudowa ulicy Przemysłowej z budową zjazdu z DTŚ – ruszyła procedura

Ruszyła kolejna procedura przetargowa - tym razem na wykonanie przebudowy wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do DTŚ.

DTŚ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa wraz z rozbudową układu komunikacyjnego ul. Przemysłowej wraz z połączeniem do drogi wojewódzkiej DW902 (DTŚ)”. Prace będą obejmować:

  • przebudowę odcinka ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Mickiewicza, aż do istniejącego obiektu inżynierskiego w ciągu DW 902;
  • budowę wielowlotowego skrzyżowania skanalizowanego łączącego projektowaną ul. Przemysłową, łącznicę północną z DTŚ oraz zjazd ze skrzyżowania (bez przejazdu) w kierunku pod istniejącym wiaduktem z DTŚ, który w przyszłości ma zostać rozbudowany w południową łącznicę;
  • budowa łącznicy DTŚ wraz z najazdem na nasyp jezdni głównej DW902 oraz z pasami włączenia i wyłączenia.

Prace mają zakończyć się w ciągu 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Szczegóły na stronie www.