Miasto

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWIENIOWA 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informuje że bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących: Podprogram 2021 plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

komunikat OPS

Program ten jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – zwany dalej FEAD.

Realizacja Programu na terenie Świętochłowic odbywa się przy współpracy ze Śląskim Oddziałem Okręgowym PCK Katowice – Oddział Rejonowy PCK Świętochłowice.

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych rozpoczyna się od 26 czerwca 2023r.

Więcej informacji TUTAJ