Miasto

Prezydent Daniel Beger z wotum zaufania i absolutorium

Podróżowanie po obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie jeszcze łatwiejsze. 27 czerwca uruchomiony zostanie Metrobilet, który pozwoli na korzystanie z komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz pociągów Kolei Śląskich na podstawie jednego biletu.

Prezydent Świętochłowic, Daniel Beger, podczas poniedziałkowej sesji otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Przedstawiony został także “Raport o stanie gminy miasta Świętochłowice za 2018 rok”.

24 czerwca 2019 roku odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej, która była sesją absolutoryjną. Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji i wysłuchaniu sprawozdania Prezydenta Miasta z okresu międzysesyjnego odbyła się krótka debata nad „Raportem o stanie gminy Świętochłowice za 2018 rok”. Jej zwieńczeniem było wyrażenie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Daniela Begera, nad którym zagłosowało 16 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym. Z Rapotem można się zapoznać pod tym linkiem

Prezentowane w dalszej kolejności sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok przyjęte zostało 19 głosami za, przy 1 wstrzymującym. Natomiast absolutorium wyrażone zostało stosunkiem 18 głosów za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się.

– Serdecznie dziękuję za wotum zaufania i absolutorium, ktorego udzielili mi miejscy radni. Głosowanie pokazało, że radni mają swoje zdanie i potrafią zagłosować ponad podziałami. W przyszłym roku radni rozliczać będą mnie w 100% z moich własnych działań – mam nadzieję, że w oczach mieszkańców, których reprezentują, zasłużą one na uznanie – mówił Prezydent Świętochłowic Daniel Beger. 

Radni zdecydowali także o wniesieniu skargi na Uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Kolejne uchwały dotyczyły:

  • wyrażenia zgody na przekazanie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich i zawarcie stosownego porozumienia
  • podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego
  • wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Ostatnia część sesji była związana z odpowiedziami na interpelacje i zapytania radnych, które złożyli na poprzednich sesjach oraz złożeniem przez nich nowych zapytań.