Miasto

Prezydent Daniel Beger z absolutorium

Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi Danielowi Begerowi. Zdecydowali także o obniżce stawek dla restauratorów, którzy chcą postawić ogródki letnie.

Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi Danielowi Begerowi. Zdecydowali także o obniżce stawek dla restauratorów, którzy chcą postawić ogródki letnie.

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach odbyła się 23 czerwca 2020 roku. Radni wysłuchali sprawozdania Prezydenta Miasta za okres międzysesyjny i przyjęli uchwały porządkowe oraz zmieniające budżet. Jedną z ważnych uchwał, którą radni jednogłośnie przyjęli, dotyczyła stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. Zgodnie z nowymi stawkami wszyscy restauratorzy, którzy będą wystawiać ogródki letnie, do 31 października skorzystają z niższych opłat:

  • 1 gr za m2 przy drodze gminnej,
  • 2 gr za m2 przy drodze powiatowej,
  • 3 gr za m2 przy drodze wojewódzkiej.

Po burzliwej dyskusji Rada Miejska udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok Prezydentowi Danielowi Begerowi głosami 11 za przy 10 przeciw. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją z działań władz miasta w najważniejszych sprawach w 2019 rok (LINK TUTAJ)