Miasto

Powstają spółdzielnie socjalne

Już wkrótce powstaną 3 spółdzielnie socjalne. Inicjatorem projektu jest Gmina Świętochłowice poprzez Centrum Integracji Społecznej oraz Fundacja Boże Miłosierdzie. Założeniem projektu jest powołanie do życia spółdzielni socjalnych, oferujących usługi dla instytucji publicznych miasta Świętochłowice oraz na terenie województwa śląskiego.

Już wkrótce powstaną 3 spółdzielnie socjalne. Inicjatorem projektu jest Gmina Świętochłowice poprzez Centrum Integracji Społecznej oraz Fundacja Boże Miłosierdzie. Założeniem projektu jest powołanie do życia spółdzielni socjalnych, oferujących usługi dla instytucji publicznych miasta Świętochłowice oraz na terenie województwa śląskiego.

Projekt spółdzielni socjalnych to doskonała okazja do utworzenia miejsc pracy, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach czy osób dotkniętych ubóstwem. Jest to forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Powstające spółdzielnie przyczynią się do wzrostu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru Świętochłowic. Do każdej ze spółdzielni przystąpi 10 osób (łącznie 30 osób). Spółdzielnie socjalne poprzez swoją działalność posłużą jako narzędzie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją. Powstające spółdzielnie zajmą się:

Spółdzielnia socjalna „Majstry” – świadcząca usługi remontowo – budowlane.

Podstawowy zakres wykonywanych prac obejmie m.in: remonty mieszkań, klatek schodowych, tynkowanie, układanie płytek podłogowych, glazury ściennej, układanie paneli ściennych, podłogowych czy stawianie ścianek działowych w technologii płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili stalowych

Spółdzielnia socjalna „Banderoza”

Usługi z zakresu m.in.: koszenie i grabienie trawników, cięcie pielęgnacyjne krzewów i żywopłotów, pielęgnacja rabat, utrzymanie alejek parkowych, hodowla pszczół.

Spółdzielnia socjalna „Nudel Kula” – bar mleczny

Sprzedaż potraw na miejscu i na wynos.