Miasto

Porozumienie w świętochłowickim OPS! Będą podwyżki

Podpisaniem porozumienia zakończył się w miniony piątek (6.11) trwający rok konflikt płacowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. Pracownicy otrzymają podwyżki wynagrodzenia za pracę. Akcja protestacyjna została zakończona.

OPS

Zawarte porozumienie pomiędzy dyrekcją Ośrodka Pomocy Społecznej a Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej Miasta Świętochłowice zamyka spór zbiorowy i kończy protesty.

– Dziękujemy związkowcom za porozumienie. Ciężkie rozmowy przyniosły zamierzony efekt i każda ze stron jest zadowolona. Doceniamy trud pracy wszystkich pracowników OPS i dziękujemy, że podejmując decyzję o zakończeniu protestu, wzięli oni pod uwagę obecną sytuację finansową miasta – mówi Adam Trzebinczyk, wiceprezydent Świętochłowic.

Jakie podwyżki otrzymają pracownicy? Od 1 listopada wszyscy pracownicy, poza kadrą kierowniczą, samodzielnymi stanowiskami oraz osobami znacząco odbiegających wynagrodzeniem od innych pracowników na danym stanowisku, otrzymali podwyżkę w wysokości 180 zł brutto.

W styczniu 2021 r. wszyscy pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o 2,5%, a od 1 marca 2021 roku pracownicy, których wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach jest niższe niż ujęte w tabeli zaakceptowanej przez związki zawodowe, otrzymają podwyżkę w wysokości 200 zł na etat.

Warto przypomnieć, że w kwietniu 2020 r. pracownicy otrzymali średnio 150 zł brutto podwyżki oraz podwyżkę w wysokości 2% kwoty zasadniczej.