Miasto

Porozumienie dla Świętochłowic

W poniedziałek, 30 września, miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskiem, Miastem Świętochłowice a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

W poniedziałek, 30 września, miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskiem, Miastem Świętochłowice a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

Przystąpienie do programu Pracownik+ Mieszkanie+, aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych, szkolnictwo zawodowe oraz obsługa inwestora – to główne punkty porozumienia, które w poniedziałek, 30 września w Świętochłowicach podpisali Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Daniel Beger – Prezydent Miasta Świętochłowice oraz Janusz Michałek – Prezes Zarządu KSSE S.A.

Porozumienie ma na celu nawiązanie współpracy w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych w Świętochłowicach, ukierunkowanie sieci edukacyjnej na szkolnictwo zawodowe oraz dostosowania jej do potrzeb Pracodawców, a także stworzenie podwalin kompleksowej obsługi Inwestorów.

Miasto Świętochłowice ma potencjał do tego by odbudować możliwości inwestycyjne natomiast Urząd Marszałkowski ma instrumenty by wspierać miasto. Miasto Świętochłowice zasługuje na to by rozwój gospodarczy był jeszcze bardziej dynamiczny – mówił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Prezes KSSE S.A., opowiadając o początkach współpracy z miastem podkreślał: – Udało się wypracować pewne kierunki, które mogą zmienić Świętochłowice na wiele lat do przodu – dodawał dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu KSSE S.A.

Kluczowym elementem porozumienia będzie realizacja projektu „Nowe Lipiny” w ramach programu Pracownik+ Mieszkanie+, obejmującego swoim zasięgiem rewitalizację tkanki mieszkaniowej najbardziej zdegradowanej dzielnicy miasta. Świętochłowice są drugim miastem w Polsce i w województwie śląskim, które przystępuje do programu mającego na celu aktywizację na rynku pracy dwóch grup społecznych. Pierwszą z nich stanowią osoby polskiego pochodzenia, kulturowo związane z krajem, ale z powodów historycznych mieszkające dotąd poza jego granicami. Druga to osoby, chcące swoją aktywność życiową i zawodową związać z obszarem działalności KSSE – zwłaszcza ludzie młodzi, szukający stabilnego i długotrwałego zatrudnienia. Inicjatywa, która już niebawem zostanie wprowadzona w życie w Świętochłowicach, przyczynić ma się do poprawy sytuacji na rynku pracy i zapobiec negatywnym skutkom depopulacji.

Bardziej wiarygodnych partnerów, do tego żeby pokazać, że miasto wychodzi na prostą w Metropolii nie ma. Wierzę, że tą dzisiejszą decyzją o podpisaniu porozumienia, które jest spektakularnym sukcesem dla miasta, uda się wdrożyć bardzo szybko i namacalnie te działania, które zostały zagwarantowane w porozumieniu – mówił Daniel Beger, Prezydent Świętochłowic.

Pierwsze efekty gospodarczego przebudzenia Świętochłowic mieszkańcy odczują już wkrótce, a miasto zyska dzięki niemu szansę na rozwój i zasłużone miano samorządu przyjaznego przedsiębiorcom.