Miasto

Porozmawiajmy o kulturze – otwarta debata dla świętochłowiczan

Porozmawiajmy o kulturze – otwarta debata dla świętochłowiczan odbędzie się 5 grudnia o godzinie 19:00 w Centrum Kultury Śląskiej. Zapraszamy!

Porozmawiajmy o kulturze – otwarta debata dla świętochłowiczan odbędzie się 5 grudnia o godzinie 19:00 w Centrum Kultury Śląskiej. Zapraszamy!

Korzystanie z dóbr kultury, uczestniczenie w projektach prowadzonych w przyjaznych miejscach – zarówno przez profesjonalistów jak i pasjonatów – oraz ich organizacja, a także wspieranie lokalnych twórców, jest ważnym aspektem funkcjonowania miasta wpływającym na jakość życia jego mieszkańców.

Istotna jest jednak także odpowiednia diagnoza lokalnego potencjału kulturalnego i jasne określenie celów miejskiej polityki w tym zakresie w drodze konsultacji z twórcami kultury i sztuki oraz mieszkańcami miasta. Dlatego w środę, 5 grudnia o godz. 19:00 zapraszamy do udziału w otwartej debaty o kulturze w Świętochłowicach. Spotkajmy się w dużej Sali Centrum Kultury Śląskiej i wspólnie porozmawiajmy o tym jak kształtować kulturalną przyszłość naszego miasta.