Miasto

Pomoc osobom pokrzywdzonym – lista numerów telefonów

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań" przygotował niezbędną listę numerów telefonów do jednostek zajmujących się udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Lista numerów dostępna w formie ulotki znajduje się TUTAJ