Miasto

Pomoc dla branży gastronomicznej

Pomoc dla branży gastronomicznej w obliczu przedłużających się obostrzeń związanych z koronawirusem. Przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu.

Spotkanie z przedsiębiorcami

Po konsultacji z radnymi, członkami komisji alkoholowej oraz restauratorami, Prezydent Świętochłowic Daniel Beger zadeklarował pomoc gminy dla branży HORECA (hotele, restauracje, catering), która wciąż zmaga się z konsekwencjami pandemii.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na zwolnienie przedsiębiorców z całorocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W tym prezydent Daniel Beger zwrócił się do przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym na piątek, 5 lutego br., która rozpatrzy projekt uchwały.

To było bardzo owocne spotkanie, za które bardzo dziękuję wszystkim przedstawicielom branży oraz radnym. Cieszy fakt, że po obu stronach jest szeroka wola i gotowość do współpracy – mówił Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.