Miasto

Podsumowanie akcji “Niebieski wkracza do miasta”

W środę, 29 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podsumowano akcję edukacyjną „Niebieski wkracza do miasta”. Nagrodzono szkoły i przedszkola biorące udział w zbiórce makulatury.

W środę, 29 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podsumowano pilotażową odsłonę akcji edukacyjnej „Niebieski wkracza do miasta”. Nagrodzono szkoły i przedszkola biorące udział w zbiórce makulatury.

Kampania edukacyjna „Niebieski wkracza do miasta” została zainaugurowana w związku z nowymi zasadami selektywnej zbiórki odpadów, wyodrębniającymi papier i tekturę. Zmiana ta konieczna jest ze względu na rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Pilotażowa odsłona kampanii rozpoczęła się 1 maja 2018 roku, uczestniczyły w niej placówki oświatowe ze Świętochłowic. Dzieci i młodzież włączyły się w nią aktywnie zbierając makulaturę. Uczniom szkół udało się zebrać jej ponad 46 ton, a przedszkolakom 16 ton.

30 stycznia w Urzędzie Miejskim Daniel Beger, Prezydent Miasta wręczył nagrody uczestnikom akcji. Ranking prowadzony był w dwóch kategoriach – szkół i przedszkoli. Najlepsi otrzymali dyplomy i bony, w ramach których mogą zakupić  zakupują niezbędne rzeczy dla potrzeb dzieci.

Nagrodzone zostały:

Kategoria szkoły

I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1

II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 8

III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 10

Kategoria przedszkola

I miejsce Przedszkole Miejskie Nr 4

II miejsce Przedszkole Miejskie Nr 8

III miejsce Przedszkole Miejskie Nr 1

Pozostałym biorącym udział wręczono dyplomy i bony o wartości 100 zł.

Kampania się nie kończy. W szkołach i przedszkolach wciąż prowadzona będzie zbiórka makulatury.