Miasto

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała kompilację zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała kompilację zasad bezpieczeństwa w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi obostrzeniami publikujemy plakat zawierający podstawowe zasady bezpieczeństwa. Na grafice umieszczono najważniejsze informacje dotyczące:

  • zasad opuszczania domów,
  • zasad dla powracających do Polski,
  • zasad kwarantanny,
  • zasad działania handlu,
  • zasad zachowania poza domem,
  • wsparcia dla seniorów, 
  • zachowania w przypadku podejrzenia zachorowania,
  • zasad zachowania w sklepach, urzędach, placówkach,
  • zasad dotyczących zgromadzeń,
  • zasad dla dzieci i młodzieży.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia pod numerem telefonu 800 190 590.

Więcej informacji na temat koronawirusa na oficjalnej stronie Serwisu Rzeczpospolitej Polskiej – TUTAJ